Gmina Miasto Pruszków

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Zaświadczenie potwierdzające fakt ustalenia numeru porządkowego
Inna czynność urzędowa
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących
Udzielenie licencji taxi na okres
Wypis z licencji taxi na okres
Zmiana danych w licencji taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja
Wypis z licencji - zmiana danych w treści licencji taxi
Opłata skarbowa z tytułu wydawanych zaświadczeń
Opłata z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa złożenia dokumentu pełnomocnictwa w zakresie dotyczącym
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Zaświadczenie z rejestru dowodów osobistych zawierające pełny odpis danych wnioskodawcy
Decyzja o warunkach zabudowy
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Opłata za zaświadczenie
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Opłata za dokumenty kopiowane przez archiwum z potwierdzeniem "za zgodność"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.